Členství v České společnosti dětské oftalmologie a strabologie

Více informací a výzvu k platbě členského poplatku 1000 Kč pro rok 2022 jste obdrželi e-mailem.
Účet k platbě poplatků: 240 160 7443 / 2010

Žádosti o členství či dotazy ke členství zasílejte na info@csdos.cz nebo telefonicky na Tel.: 731 651 348

Členství (Čl. IV stanov)
Řádným členem společnosti se může stát odborný oční lékař nebo pracovník, který se zabývá léčebně preventivní péčí o pacienty, pedagogickou činností, speciálními optickými pomůckami a výzkumem v oblasti strabologie, dětské oftalmologie a příbuzných oborů. Může to být i důchodce, který se přihlásí ke členství
ve společnosti a je přijat za člena plenárním shromážděním. O členství se žádá vyplněním přihlášky prostřednictvím výboru společnosti.

Čestným členem společnosti se může stát občan České republiky i cizí státní příslušník, který má zásluhy na rozvoji oboru dětské oftalmologie a strabologie. Čestné členství uděluje výbor společnosti.

Základní povinností člena je platit členský příspěvek, jehož výši navrhuje výbor společnosti a schvaluje plenární shromáždění.

Členství ve společnosti zaniká a) písemným prohlášením o vystoupení, b)zrušením členství pro neplacení členských příspěvků po dobu jednoho roku (ač byl k jejich zaplacení člen vyzván), c) úmrtím člena. O zrušení členství v bodu b) rozhoduje výbor společnosti.